Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme vaše data výhradně na základě právních předpisů (DSGVO, TKG 2003). V těchto zásadách ochrany soukromí vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Použitím těchto stránek potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a že je budete akceptovat. Pokud nechcete přijmout tato Zásady ochrany osobních údajů, nezadávejte žádné osobní údaje na těchto stránkách.

Ochrana údajů

Vaše osobní údaje (např. oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) zpracováváme pouze na základě ustanovení práva na ochranu údajů. Následující předpisy Vás informují o způsobu, rozsahu a účelu sběru, zpracovávání a použití osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na naše webové stránky. Pokud se prostřednictvím odkazů na našich stránkách dostanete na jiné stránky, informujte se na nich, jakým způsobem se tam zachází s Vašimi údaji.

Vaše osobní údaje, jsou-li tyto nezbytné pro vznik, obsahové utváření nebo změnu smluvního vztahu (stavové údaje), se výhradně používají pro zajištění průběhu smluvního vztahu. Takto musí být např. dodavateli zboží předáno Vaše jméno a Vaše adresa pro účely doručení.

1. komunikace

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uložena tak dlouho, jak je potřeba pro účely zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

2. Newsletter

Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat buď prostřednictvím našich webových stránek, nebo na místě vyplněním přihlašovací kartičky. Potřebujeme k tomu vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že souhlasíte s odběrem newsletteru. Abychom vám mohli cíleně poskytovat užitečné informace, požádáme vás o dobrovolné poskytnutí dalších údajů, jako jsou například vaše zájmy, datum narození a poštovní směrovací číslo, … Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budeme vaši e-mailovou adresu používat pro vlastní reklamní účely, dokud odběr newsletteru nezrušíte. Souhlas s dalším zasíláním můžete kdykoli odvolat. Pokud nechcete dále newsletter odebírat, můžete se odhlásit buď zasláním e-mailu na adresu info(at)hotel-neustifter.at, nebo na webových stránkách.

3. Rezervace

Abychom vám mohli bez problémů poskytovat naše služby, potřebujeme od vás získat osobní údaje a popř. další informace, což jsou zejména

- vaše kmenové údaje (příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu a faxu, datum narození, zákaznické číslo) a také jazyk a registrační značka vozidla,

- údaje z cestovních dokladů (číslo pasu, údaje z pasu, datum narození, vydávající orgán, platnost pasu, národnost) a průkazy (občanský průkaz, řidičský průkaz atd. včetně vydávajícího orgánu a doby platnosti), údaje o způsobu platby a související s platbami, zejména prostřednictvím EC karet, kreditních a bankovních karet,

- požadovaná délka pobytu a údaje o destinacích souvisejících s pobytem, hotely, kontaktní osoby, podmínky, zvláštní služby, zdravotní údaje, číslo účastníka věrnostního programu letecké společnosti, osobní zájmy, které jste nám sdělili a

- zvláštní kategorie údajů, jako jsou zdravotní údaje, údaje o zvláštních požadavcích a údaje týkající se manželství/partnerství.

K tomu patří také rezervace cest, průvodcovských služeb pro cizince, gastronomie, pronajímání vozidel, transfery, vyřizování registrace, pojištění akcí, zájezdů, akreditací, (slevových) poukazů včetně zákaznických zařízení, vyúčtování a jeho kontrola (B2B, B2C, FIT), rezervace jízdenek.

Tyto údaje ukládáme, zpracováváme a v případě potřeby předáváme třetím osobám, s nimiž spolupracujeme v zájmu poskytování co nejefektivnějších a nejlepších služeb zákazníkům. Tyto údaje mohou být případně předány ke zpracování do třetích států.

Délka uložení závisí na délce našeho obchodního vztahu, souhlasu, který nám udělíte, navíc se řídí platnými předpisy pro uchovávání osobních údajů a právními povinnostmi. Rádi bychom zdůraznili, že v případě pravidelné vzájemné spolupráce budeme usilovat o co nejlepší zákaznický servis a dobře se seznámíme s přáními, která jste nám již sdělili, tak abychom mohli kdykoli a dlouhodobě přispívat k vaší spokojenosti.

Stornovací podmínky

Stornovací podmínky pro individuální hosty:

Rezervované služby můžete bezplatně stornovat nejpozději 4 týdny před příjezdem. Poplatek při stornování 4 týdny až 2 týdny před příjezdem činí 40 %, při stornování 2 týdny až 1 týden před příjezdem 60 % a při stornování do 1 týdne před příjezdem až do dne předcházejících příjezdu (nejpozději v 18 hodin) 90 % z ceny pobytu.

Při stornování pobytu ohlášeném později než v 18 hodin dne předcházejícího příjezdu, při opožděném příjezdu nebo předčasném odjezdu vám budeme účtovat 100 % ceny.

Stornovací podmínky pro zákazníky kategorie Business:

Pobyt můžete bezplatně stornovat nejpozději 8 dnů před příjezdem. Při odhlášení 7 až 1 den před příjezdem (do 18 hodin) činí stornopoplatek 50 % z ceny pokoje. Po tomto termínu a při stornování v den příjezdu, opožděném příjezdu nebo předčasném odjezdu vám budeme účtovat 100 % ceny.

Sjednává se použití rakouského právního řádu. Platí smluvní podmínky pro rakouské hotely.

Stornovací podmínky pro kmenové zákazníky kategorie Business:

V den předcházející příjezdu lze pobyt stornovat bezplatně do 18:00 hodin. Po tomto termínu a při stornování v den příjezdu, resp. pokud se neubytujete („no-show“) účtujeme 100 % ceny za 1. rezervovanou noc.

Sjednává se použití rakouského právního řádu. Platí smluvní podmínky pro rakouské hotely.

Stornovací podmínky pro skupiny:

Stornování pobytu nejpozději 3 měsíce před dnem příjezdu je bezplatné. Od 3 měsíců do 1 měsíce před dnem příjezdu účtujeme storno ve výši 40 %, od 1 měsíce do 1 týdne 70 % a v posledním týdnu 90 % celkové ceny pobytu. Při stornování v den příjezdu, resp. pokud skupina nepřijede, účtujeme 100 % celkové ceny pobytu.

Pro 10 % pokojů platní zvláštní stornovací podmínky, a to bezplatné stornování nejpozději 6 týdnů před příjezdem, po tomto termínu platí výše uvedené podmínky.

Sjednává se použití rakouského právního řádu. Platí smluvní podmínky pro rakouské hotely.

Stornovací podmínky pro semináře:

Bezplatné stornování lze uplatnit nejpozději 4 týdny před příjezdem. Při odhlášení 4 až 2 týdny před příjezdem účtujeme 40 %, při odhlášení 2 až 1 týden před příjezdem 60 % a při odhlášení 7 dnů až 1 den (nejpozději v 18 hodin) před příjezdem 90 % ceny pobytu. Po tomto termínu a při stornování v den příjezdu, opožděném příjezdu nebo předčasném odjezdu účtujeme 100 % ceny.

Pro 10 % rezervovaných pokojů poskytujeme možnost bezplatného stornování až 1 měsíc před datem příjezdu. Poté platí standardní stornovací poplatky.

Sjednává se použití rakouského právního řádu. Platí smluvní podmínky pro rakouské hotely.

4. soubory protokolu serveru

Náš poskytovatel hostingu (World4You) shromažďuje údaje o každém přístupu na naše webové stránky a tedy i na náš webový server. Tato data zahrnují zejména místo určení, datum a čas přístupu, úspěšnost přístupu a adresu IP. Tato data jsou statisticky vyhodnocována pro optimalizaci a zabezpečení webového serveru a nejsou dále propojena s uživatelem. V případě podezření na neoprávněné použití budou protokoly serveru následně kontrolovány na účel účelu a vyhodnoceny.

5. Cookies

(1) Abychom optimalizovali naši webovou prezentaci, používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pracovním úložišti Vašeho počítače. Tyto cookies se po zavření prohlížeče zase vymazávají. Jiné cookies na Vašem počítači zůstávají (dlouhodobé cookies) a opět ho rozeznávají při Vaší další návštěvě. Tímto Vám můžeme umožnit lepší přístup na naše stránky.

(2) Ukládání cookies můžete zabránit tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte možnost "blokovat cookies". Toto ale může mít za následek omezení funkcí našich nabídek.

6. Analytika společnosti Google

Tyto webové stránky používají Google Analytics, tedy službu webové analýzy společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu způsobu používání webového rozhraní. Informace, které cookies vytvoří o tom, jak používáte tyto webové stránky, se zpravidla předávají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizéru IP adresy na těchto webových stránkách bude Vaše adresa společností Google však nejdříve zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se předává serveru společnosti Google celá IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat, aby vyhodnotil, jak používáte webové stránky, aby sestavoval zprávy o činnostech na webu a aby zajistil další služby pro provozovatele webových stránek, které jsou spojeny s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, která byla v rámci činnosti Google Analytics předána Vaším prohlížečem, nebude spojována s dalšími údaji, které sbírá společnost Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; odkazujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Mimoto můžete zabránit evidenci osobních údajů na Googlu (včetně Vaší IP adresy), kterou provádějí cookies o tom, jak používáte webové stránky, stejně tak jako zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete Plugin prohlížeče, které jsou k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením "anonymizeIP()", aby se IP adresy dále zpracovávaly pouze ve zkrácené formě, aby se vyloučila možnost jejich přímého spojení s určitou osobou.

7. vložená videa

Některé stránky na našich stránkách obsahují vložená videa hostovaná externími poskytovateli streamovaných služeb (např. YouTube, Vimeo). Pokud je to možné, budou tato videa vložena do "rozšířeného režimu ochrany osobních údajů". Nezapomeňte však, že nejpozději při přenosu dat videa k externím poskytovatelům jsou přenášeny.

Kde mohu kontaktovat na otázky?

V zásadě máte právo na informace, opravu, odstranění, omezení, přenositelnost dat, zrušení a opozici. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo pokud byly vaše tvrzení o ochraně údajů jinak způsobem způsobem porušeny, můžete si stěžovat na orgán dozoru. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.

Máte-li další dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li obdržet informace o vašich uložených datech nebo chcete-li se s námi spojit, kontaktujte nás prosím e-mailem na jakékoli otázky info(at)weingut-neustifter.com.